Ispiti


POTVRDA O POZNAVANJU STRANOGA JEZIKA


Ovakva potvrda može Vam poslužiti za potrebe radnog mjesta, za specijalizaciju, poslijediplomski studij…
Ispiti su usklađeni sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEFR), koji je osmislilo Vijeće Europe, za razine:
A1, A2 – temeljni korisnik
B1, B2 – samostalni korisnik
C1, C2* – iskusni korisnik
* Za sudskog tumača polaže se ispit na razini C2

JEZICI
engleski
njemački
talijanski
španjolski
hrvatski kao strani jezik/Croatian for Foreigners

ODRŽAVANJE ISPITA
petkom u 9:30 sati ili prema dogovoru

ROK PRIJAVE ISPITA
tri (3) dana prije polaganja ispita

CIJENA ISPITA
razine A1, A2, B1 i B2: 420,00 kn
razine C1 i C2: 800,00 kn

PRIJAVA
na telefon 051/215-130

O ISPITIMA
Ispiti traju od dva do četiri sata, ovisno o razini.
Pismeni dio obuhvaća:
1. slušanje s razumijevanjem
2. čitanje s razumijevanjem
3. uporabu jezika i provjeru poznavanja vokabulara i struktura
4. pisanje
5. prijevod (samo za sudske tumače)

Usmenim se dijelom provjerava:
1. govorna interakcija (razgovor s ispitivačem u obliku intervjua te o izabranoj temi)
2. govorna produkcija (izlaganje na zadanu temu ili tekst)


MEĐUNARODNE DIPLOME
(za koje provodimo pripreme)

Ispiti za međunarodno priznate diplome poput IELTS-a, Cambridge English Language Assessment(CELA), Goethe-Zertifikat, CILS-a i CELI-ja polažu se na razinama zajedničkog europskog referentnog okvira (CEFR), a provode ih za to ovlaštene institucije:

za engleski jezik – Britanski savjet i TOEFL
za njemački jezik – Goethe Institut
za talijanski jezik – Talijanski institut za kulturu


EUROPSKA JEZIČNA MAPA (portfolio)

Svoje poznavanje jezičnih vještina možete iskoristiti pri pisanju EUROPASS životopisa i EUROPASS jezične putovnice.

Europass jezična putovnica omogućava Vam da opišete svoje jezične vještine koje su nužne za učenje i rad u Europi.

Europass jezičnu putovnicu osmislilo je i razvilo Vijeće Europe (Language Policy Division) kao dio Europske jezične mape koja se sastoji od tri dokumenta: jezične putovnice, dosjea i jezičnog životopisa.

Europska jezična mapa dokument je u kojem će oni koji uče ili su naučili jezik, bilo u školi ili izvan škole, moći bilježiti svoje znanje jezika i iskustvo u drugim kulturama. Ta je jezična mapa izrađena radi usvajanja zajedničkih standarda na svim razinama procesa učenja te testiranja znanja stranog jezika. Ti se standardi temelje na preporukama Vijeća Europe (Language Policy Division) u području učenja stranih jezika, a definirani su Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

Europska jezična mapa olakšat će protok i pokretljivost ljudi, njihovo lakše zapošljavanje i školovanje u drugim zemljama, ali i pomoći stručnjacima koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima u tvrtkama, državnim i javnim ustanovama te uredima za zapošljavanje.
Mapa je dokument koji poslodavcima daje uvid u jezičnu kompetenciju osobe koju žele zaposliti, a služi i za definiranje jezičnih vještina potrebnih za određeno radno mjesto kako bi se tome prilagodilo daljnje usavršavanje zaposlenika.
Europska jezična mapa pruža posve nov pristup učenju stranih jezika.